Kulttuuripalvelujen tuottaminen, vaihtoehtoja ja työkaluja

Kulttuuripalvelujen järjestäminen on monella kunnalla pöydällä: miten huolehtia laadukkaasta, tasa-arvoisesta ja uudistuvasta kulttuuripalvelusta kunnissa, missä moni muu tehtävä vaatii omansa ja kulttuuripalveluja uhkaa leikkurit.

Kulttuuripalvelujen tuottaminen, vaihtoehtoja ja työkaluja tarjoaa nimensä mukaisesti konkreettisia malleja ja keinoja arjen kehitystyöhön. Koulutus on suunnattu järjestöille, yrityksille, kuntien kulttuuritoimijoille ja organisaatioille ja kaikista aiheesta kiinnostuneille. Kehitystyön aikana löydetään uusia malleja tuottaa yhteistyössä monialaisesti kulttuuripalveluja.
Kehitysössä toteutetaan kaikille alkuarviointi, jonka pohjalta kukin osallistujaorganisaatio kehittää omaa kohdetta. Tämän lisäksi hyödynnetään mm. Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruun aineistoa, millä selvitetään hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja käytäntöjä kunnassa. ( thl.fi)

Kulttuuripalvelujen tuottaminen, vaihtoehtoja ja työkaluja-kehitystyössä lähestytään paikkakunnan kulttuuritoimintaa yhteisenä, koko paikkakunnan elinvoimaa kehittävänä kokonaisuutena: Tilannearvio toteutetaan toteuttamalla ennakkoon sähköinen kysely, havainnoimalla, tutustumalla palveluihin sekä yhteisillä ohjatuilla kohtaamisilla. Tämän jälkeen määritellään sisältötoiminnat, käydään kunkin tahon roolit, tavoitteet ja huomiot kyseisestä toiminnasta. Prosessin aikana kootaan huomiota kehitettävistä kohteista ja laaditaan tulevaisuuden visiota. Kehittämisessä käytetään palvelumuotoilua, kyselyjä, mysteryshoppausta, workshopeja ja tulevaisuuden tutkimuksen perustyökaluja.

Kehittäminen valittavissa eripituisina moduuleina alkaen yhden päivän kehittämisestä. Palvelu toteutetaan Teams tai Zoom alustoilla. Kysy lisää: info@anyapro.fi.