Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluissa on perustana kulttuurikentän tuntemus, liiketoimintaosaaminen ja tarpeen vaatiessa jäsentyneesti kerätty data. Näiden pohjalle räätälöidyissä kehittämistoimissa tulee aina huomioiduksi taide- ja kulttuurialan erityispiirteet sekä toimintatavat. Anya Productions voi toimia eri tavoin asiakkaan toiminnan kehittäjänä:

Ulkoistettu toiminnan tehostaja
Anya Productionsin asiantuntijat voivat toimia projektien ja hankkeiden ulkoisina hallinnoijina, jolloin asiakkaalle vapautuu resursseja ydintoimintaansa. Anya Productions voi myös etsiä omien verkostojensa kautta asiakkaalle uusia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä luoden näin kasvun mahdollisuuksia.

Uusien toimintamallien kehittäjä
Tapoja toimia organisaatiossa itsessään ja laajemmin koko kulttuurikentällä voidaan kehittää.
Palvelumuotoilua hyödyntäen kehittäminen tapahtuu organisaation kanssa yhteistyössä.
Olennaista on tunnistaa tarve, löytää parhaat tekijät ja ryhtyä toimeen!

Organisaation sisäinen kehittäjä.
Anya Productionsin asiantuntijuuden avulla voidaan parantaa organisaation tehokkuutta, työilmapiiriä ja luovuutta. Tässäkin asiantuntijuuttamme voi hyödyntää joustavasti asiakkaan tarve ja resurssit huomioiden. Tarjoamme koko kirjon kevyistä sparrauksista perusteellisempiin kehittämistoimiin, jotka toteutetaan työtyytyväisyys-, työhyvinvointi- ja johtajuusselvitysten pohjalta.